पढ्दै पढाउदै कार्यक्रमको लागी आवेदन खुल्यो

-


     कालिका दर्शन     
     माघ ५ गते २०७८ मा प्रकाशित


सरकारले राष्टपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै पढाउदै कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरेको छ । पढ्दै पढाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने इच्छुक साधारण तथा प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको छ ।
प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानिय तह मार्फत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा माघ १५ गतेभित्र पेस गर्न सकिने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमको लागि विस्तृत जानकारी लिनु परेमा शिक्षा मन्त्रालयको वेब साइड मा पढ्दै पढाउदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ वा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीको वेब साइड हेर्न सकिने पनि सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।