खेल पूर्वाधार निर्माणका लागी आवेदन खुल्यो

-


     कालिका दर्शन     
     माघ ६ गते २०७८ मा प्रकाशित


युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थानिय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागी आवेदन पेश गर्ने सूचना प्रकाशन भएको छ । पौष १० गते प्रथम पटक प्रकाशन भएको सुचना अनुसार आवेदन ३५ दिन भित्र पेश गरिसक्नु पर्नेछ । खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि इच्छुक स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयको खेलकुद पूर्वाधार बिकास शाखामा वा इमेलबाट पेश गर्न सकिने सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।


हेर्नुहोस सुचना तथा आवेदन ढांचा