रामरेखामा न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्र स्थापना

-


     कालिका दर्शन     
     असार ३१ गते २०८० मा प्रकाशित


बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिले १ नं. वडा कार्यालय, रामरेखामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा रहेको मेलमिलाप र मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठन हुने न्यायिक समितिले सोही ऐनमा उल्लेख गरिएका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकामा ८५ जना मेल मिलापकर्ता रहेका छन । ति मध्ये बानपा १ मा ७ जना रहेका छन । १ नं. वडा कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा दुर्गा बहादुर आचार्यलाई वडा संयोजक तोकिएको छ ।
सो अवसरमा न्यायिक समितिका संयोजक एवं नगर उप–प्रमुख राजु खड्काले न्यायिक समिति मार्फत सम्पादन हुने कार्यहरुमा नागरिकहरुको खर्च कम हुने, स्थानीय समस्या स्थानीयस्तरमै गएर मेलमिलाप गर्ने, समुदायमा बिवाद हुन नदिने तर्फ आम नागरिकहरु पनि सक्रिय र जिम्मेवार बन्ने खालको वातावरणमा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा मेलमिलाप कर्ताको काम तथा कर्तब्यका बारेमा कानुन व्यवसायी ममता देवी शर्मा, न्यायिक समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र गौतम सहित मेलमिलाप कर्ता केवी राना मगर, दुर्गा बहादुर आचार्यले प्रकास पार्नु भएको थियो । वडा अध्यक्ष जय बहादुर केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उजुरी प्रशासक हरी गौतमको सजिकरण र वडा सचिव शुष्मा गौतमले सहभागिहरुलाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।
न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्रका विवाद मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा समाधानमा सहयोग पुर्‍याउन बागलुङ नगरपालिकाले नगरका १४ वटै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।

हेर्नुहोस मेलमिलाप केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार
विवादका पक्षबाट विवादसँग सम्बन्धित विषयको ढाँचामा निवेदन लिने र दर्ता गर्ने।
मेलमिलाप सम्बन्धी विवादका पक्षलाई सूचना दिने।
मेलमिलापकर्ता हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन दिएमा न्यायिक समितिमा पठाउने।
न्यायिक समितिबाट मेलमिलापकर्ताको शपथ लिएका व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताको काममा लगाउने।
सूचीकृत मेलमिलापकर्ता मध्येबाट विवादका पक्षलाई मेलमिलापकर्ता छनौट गर्न लगाउने।
मेलमिलाप प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने।
विवादको निवेदन, अन्य कागजात तथा सहमति पत्रको न्यायिक समितिले तोके बमोजिम अभिलेख राख्ने तथा तोकिएको स्थानमा प्रतिवेदन दिने।
मेलमिलाप प्रकृया बमोजिम सहमति हुन नसकेको विषय न्यायिक समितिमा फिर्ता पठाउने।
विवादको दोस्रो पक्ष उपस्थित भएर मेलमिलापकर्ताको छनौटको काम सकिएको मितिले तीन महिना भित्र मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
पक्ष बीचको सहमति कार्यान्वयनको लागि विवादको मिसिल न्यायिक समितिमा पठाउने।
विवादका पक्षबाट मेलमिलापको प्रकृयाबाट भएको सहमति कार्यान्वयन गरे नगरेको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने गराउने तथा पक्षको आपसी सम्बन्ध बारे जानकारी लिने।
स्थानीय बासिन्दालाई मेलमिलाप सेवा प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने।
मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिबृद्धिसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने।
नगरपालिकाको कार्यक्रम बमोजिम मेलमिलाप सेवाको प्रचार प्रसार गर्ने र सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने।
न्यायिक समितिबाट तोकिएका वा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका अन्य काम गर्ने।