बागलुङ नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ७,५६९

-


     कालिका दर्शन     
     श्रावण १२ गते २०८० मा प्रकाशित


बागलुङ नगरपालिकाबाट गत आर्थिक बर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नगरबासीहरुको कुल संख्या ७ हजार ५ सय ६९ रहेको छ । गत आ.बमा सबैभन्दा बढी ६८ बर्ष भन्दा माथिका चार हजार एक सय सोह्र जना जेष्ठ नागरिकहरुले भत्ता लिएका छन । उनिहरुको मासिक भत्ता चार हजार रहेको थियो ।
यसै गरी ६० बर्ष भन्दा माथिका पाच सय छयालिस जेष्ठ दलित नगरबासीहरुले मासिक भत्ता बुझेका छन । उनिहरुको मासिक भत्ता २,६६० रहेको छ । पतिको मृत्यु भएका ८९८ जना जुनसुकै उमेरका बिधवा भएका महिलालाई मासिक २६६० भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
गत आ.बमा ६० बर्ष उमेर पुगेका पाच हजार चार सय सात जेष्ठ नागरिक एकल महिलाले भत्ता बुझेका छन । उनिहरुले मासिक २,६६० पाउने व्यवस्था रहेको बानपा एमआइएस अपरेटर मुना थापाले जानकारी दिनु भयो ।
बागलुङ नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा पूर्ण अपाङ्गता भएका एक सय चौरानव्वे जनालाई क बर्गको परिचय पत्र बितरण गरेको छ । क बर्गको भत्ता मासिक तिन हजार नौ सय नव्वे रहेको छ । यसै गरी अति अशक्त अपाङ्गता भएकाहरु तिन सय तिन जनालाई ख बर्गको परिचय पत्र बितरण गरिएको नगर उप–प्रमुख एवं अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण समिति संयोजक राजु खड्काले जानकारी दिए । ख बर्गको परिचय पत्र बाहकले मासिक दुइ हजार एक सय अठ्ठाइस पाउछन ।
साथै दलित बालबालिकाहरु ८,८५ जनालाई मासिक पाच सय बत्तिसका दरले मासिक भत्ता उपलव्ध गराइएको छ । नेपालको संविधान, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६, सामाजिक सुरक्षा भक्ता बितरण कार्यविधी २०७७ लगायतका कानुनी व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गरिने नगर उप-प्रमुख खड्काले बताए ।